Erityisosaamiskeskus Suvituuli on toimisto- ja kuntoutuskäyttöön perustettu kiinteistö sekä mieleenpainuva juhla- ja kokouspaikka. Nämä vuokrausta koskevat yleiset säännöt ja ehdot ovat laadittu, jotta Suvituuli voisi tulevaisuudessakin tarjota asiakkailleen vuokratilojen käyttöä. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä sekä korvaamaan vahingot, jotka näistä säännöistä poikkeaminen aiheuttaa. Suvituulessa järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta ja henkilömäärästä sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa. Tilojen vuokraajan tulee olla aina täysi-ikäinen.

Vuokraukseen sisältyy aina oikeus piha-alueen ja parkkipaikan käyttöön.

Vuokra-aika sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan vuokrasopimukseen. Vuokra-aika voi olla malliltaan kertaluontoinen tai toistaiseksi voimassaoleva/jatkuva vuokra-aika.

Lasku vuokrauksesta lähetetään erikseen sovitusta varausmaksusta, jonka maksaminen vahvistaa varauksen. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus peruuntuu automaattisesti. Kertaluontoisissa vaurauksissa laskutus suoritetaan jälkikäteen.

Ylivoimaisesta esteestä johtuvan syyn vuoksi (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) Suvituulella on oikeus perua varaus ennen tilaisuuden ajankohtaa ilman erillistä korvausvelvollisuutta. Vuokralaisella on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan.

Vahingot vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä.

Vakuutukset tiloissa olevat vuokralaisen tavarat ovat hänen omalla vastuullaan eikä niitä ole vakuutettu Suvituulen toimesta. Vuokraajan on huomioitava allas- ja liikuntatilojen vuokrauksessa riittävä turvallisuus ja/tai välineet sekä mahdolliset vakuutukset toimintaansa perustuen.

Siirto vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Juhlatilat ja vuokraajan irtaimisto tilavuokraan sisältyy tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle. Tila vuokrataan peruskalustuksella, jota vuokralainen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tilaisuutensa järjestämiseksi. Vuokra-ajan päättyessä kalusteet tulee asetella takaisin perusmuotoon. Vuokranantaja antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvoja. Omien kalusteiden/laitteiden tuomisesta juhlatilaan on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Kukat ym. koristeet tai tarjoilut astioineen eivät sisälly tilavuokraan.

Tiloihin pääsy ja yleinen järjestys Avain/koodi on noudettavissa Suvituulesta erikseen sovittuna aikana. Vuokralainen vastaa vuokra-ajan päättyessä tilojen lukitsemisesta ja avainten palauttamisesta. Palauttamattomista/hävitetyistä avaimista peritään erillinen korvaus. Avaimen kadottaminen voi aiheuttaa lukituksen uusimisen korvausvelvollisuuden. Suvituulella, sen valtuuttamalla edustajalla tai viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan myös keskeyttää, mikäli vuokraehtoja ei noudateta. Suvituulen henkilökunnan tai vartijan ylimääräisestä käynnistä veloitetaan erikseen vuokralaista. Remontointi ja muutostyöt vuokratiloissa on kielletty.

Ruoka ja juoma Suvituulessa järjestettävät tilaisuudet ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joissa omien alkoholijuomien tarjoilu vastikkeetta on sallittu. Keittiön/ravintolan aukiollessa omien alkoholijuomien ja ruokailujen tarjoilu on kielletty. Suvituulessa ei ole anniskeluoikeuksia, jolloin alkoholin myyminen tai muu vastikkeellinen luovutus on kielletty, ellei ko. toimintaan haeta viranomaisen edellyttämää anniskelulupaa. Mikäli anniskelulupaa haetaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen Suvituulelle.

Keittiö/ravintola Suvituulessa oleva ammattikeittiö ja yritystoiminta on tarkoitettu ainoastaan yrittäjän käyttöön. Vuokralainen voi tiedustella palveluita yrittäjältä järjestettävää tilaisuutta varten.

Siivous Siivouksesta koskevista aikarajoitteista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Vuokralainen vastaa vuokraamiensa tilojen ja kulkureittien alueiden asianmukaisesta siivouksesta. Roskat tulee toimittaa Suvituulen jätepisteelle. Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen tulee viedä mukanaan kaikki tiloihin tuomansa tavarat ja irtaimisto. Mikäli siivousta laiminlyödään pidättää Suvituuli oikeuden periä siivouksesta vahingonkorvauksen.

Palo- ja henkilöturvallisuus Tupakointi sisätiloissa ja kiinteistön läheisyydessä on kielletty. Kynttilöiden ja avotulen käyttö on pääsääntöisesti kielletty. Tilat on varustettu automaattisella hälytysjärjestelmällä ja/tai sprinklerilaitteistolla. Hälytysten soidessa vuokralaisen tulee evakuoida rakennus pelastussuunnitelman ohjeita noudattaen. Pelastussuunnitelman saa pyytämällä vuokranantajalta.

Tilat on vuokrattu tämän sopimuksen velvoitteiden ja ehdoin ko. taholle tai ryhmälle. Rekisteröimättömän ryhmän vastuuhenkilö, joka vastaa sopimuksesta, on täysi-ikäinen sopimuksen allekirjoittaja.

Tilan vuokrasopimus voidaan purkaa kesken sopimuskauden ilman irtisanomisaikaa seuraavin perustein ja sopimuksen rikkominen voi aiheuttaa vuokraajalle vahingonkorvausvastuun;

  1. Tilaajan vuokraus laiminlyö käyttömaksujen maksamisen.
  2. Tilojen käyttäjä on aiheuttanut toiminnallaan vahinkoa kiinteistölle.
  3. Tilojen vuokraaja ei vastaa sovituista tehtävistä/velvoitteista, jotka liittyvän kiinteistön käyttöön (vahingonteko, ulkopuolisten päästäminen kiinteistöön, roskaaminen ym.).
  4. Toiminta on hyvien tapojen ja lain vastaista tai muuten moitittavaa.
  5. Tilat ovat käyttövuoron aikana tyhjillään tai erittäin vähällä käytöllä.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon kiinteistölle tai irtaimistolle.

Tilanvuokraajan läsnä oleva ja nimetty vastuuhenkilö vastaa vieraiden/vuokraajan turvallisuudesta vuokrausajalla ja/tai kun kiinteistössä ei ole omaa henkilökuntaa töissä.